Creatie XAdES-T

Oct 8, 2012 at 11:27 AM

Als ik het goed begrijp zo met volgende code alles moeten lukken:

Dim mc As New IM.Xades.TSA.EHealthTimestampProvider
Dim xc As New IM.Xades.XadesCreator(Nothing)
xc.TimestampProvider = mc
xc.CreateXadesT(Nothing, "1=1")

de Nothing's moeten dan vervangen worden door het certificaat (1ste nothing)
En de 2de is een XML document, maar ik weet niet werk xml doc ik hier aan moet hangen.
Ik heb enkel een binaire waarde van het ingelezen carenet valies.

En de Reference, is die de referentie naar de BLOB_ID van de carenet valies?

De timestamp wordt door de XadesCreator zelf aangevraagd?
Moeten er nog extra zaken ingesteld worden (ik zie een property Profile)